Ред и условия за провеждане на

предизборна кампания за ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

по Радио Антола

 

Уважаеми представители на политически партии и коалиции,

Във връзка с провеждането на ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021 г., радио „Антола” представя условията и възможностите за провеждане на предизборна кампания.

 

1. Предизборната програма на радио „Антола” стартира на 14.10.2021 г. и приключва в 24 ч. на 12.11.2021 г.

2. Предизборната кампания се води на български език.

3. Всички кандидати, партии и коалиции, регистрирани в централна избирателна комисия имат право на достъп до ефира на радио „Антола” при едни и същи условия и цени.

4. Възражения за нарушаване реда за провеждане на предизборна кампания от радио „Антола” могат да се правят в срок до 24 часа след излъчване на съответния материал до Управителя на радиото, който се ангажира да оказва съдействие за проверка, а така също по целесъобразност да осигури излъчване “право на отговор” съгл. Чл.18 от Закона за радио и телевизия /ЗРТ/.

5. При форсмажорни обстоятелства попречили на излъчване на заявен материал радио „Антола” се задължава да предостави равностойно на това излъчване ефирно време.

6. Радио „Антола” ежедневно ще предоставя ефирно време в определени часови пояси за предизборна агитация. Препоръчителни форми на рекламната кампания са:

имиджови аудио клипове

анонси

встъпителни и заключителни обръщения

предизборна хроника / репортажи, анкети и др./

7. Начин на заявяване: сключва се стандартен договор, в който се посочват избраните форми, схемата на излъчване и цената.

В зависимост от вида на рекламата, необходимите срокове за заявяване са:

ИЗЛЪЧВАНЕ НА ГОТОВ АУДИО МАТЕРИАЛ – минимум 1 ден предварително

ИЗРАБОТКА НА АУДИО МАТЕРИАЛ – минимум 3 дни предварително

При желание за ползване на един и същ интервал от време в предизборните излъчвания от различни политически сили – правото е на първия заплатил времето.

 

8. Заплащането се извършва съгласно обявената тарифа авансово при сключване на договора, но не по-късно от един ден преди излъчването.

 

Желаем успешно представяне на изборите!

 

Цени за изработка и излъчване

на предизборни материали по Радио АНТОЛА

 

І . Аудио клип

Изработка – 25 лв.

Базова цена за излъчване на 30 сек спот – 3.00 лв.

Базова цена за излъчване на 60 сек спот – 6.00 лв.

 

ІІ. Обяви, анонси за срещи и събития – до 1 мин.

Изработка – 10 лв.

1 изл. – 3.00 лв.;

 

ІІІ. Предизборна хроника, репортажи и др.

Изработка – 30 лв.

Базова цена за излъчване до 5 мин.– 20 лв.

 

IV. Обръщение на политическа партия за представяне на платформа

Изработка – 30 лв.

Базова цена на излъчване до 5 мин. – 80 лв.

 

 

Всички цени са без начислен ДДС.