Antennes


 

Sorry this content is not available in your selected language.

 

Всички видове антени, произведени от УКВ Практика са с универсално приложение. Те са изключително механично устойчиви на обледеняване, благодарение на метала - авиационен дурал AlCu4Mg1T (якост 400 Rm, MPa; твърдост по Бринел 110 kg/mm2).

 

Видове:

   1. Единичен дипол
   2. Единичен дипол с платно екран
   3. Триелемента антена
   4. Триелемента антена с платно

 

Единичен дипол-схема Платно-схема

Триелементна антена-схема

 

 

Снимки

 

Единичен дипол Единичен дипол с платно екран

 

 

Триелемента антена Триелемента антена с платно